about us technology products distributors contact
Ukraine

Kharkov
"Motor-Agro", Ltd.
(+38 0572) 174 694
Chernigov
"Soneko", Ltd.
(+38 0462) 163 158
Cherkassy
"Amikus"
(+38 0472) 639 641
Khmelnitskiy
"Nautilus"
(+38 0382) 720 031
Kahovka
"Avtotraktornye zapchasti", Ltd.
(+38 05549) 518 24
Chernovitskaya rgn.
"Sherbina"
(+38 03730) 245 87
Hungary

Baja
DOR-KER Kft.
(0679) 523 010

2001-2004 © Agrosoft